Bộ Y tế triển khai phát triển chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020

Chiều ngày 02/4/2019, tại trụ sở Bộ Y tế, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn đã chủ trì cuộc họp triển khai Nghị quyết số 17/NQ-CP 2019 về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng 2025 và Góp ý Đề án ứng dụng CNTT trong Ngành Y tế giai đoạn 2020-2025. Tham dự buổi họp có đại diện lãnh đạo các Vụ/Cục/Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ Y tế.

              Chiều ngày 02/4/2019, tại trụ sở Bộ Y tế, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn đã chủ trì cuộc họp triển khai Nghị quyết số 17/NQ-CP 2019 về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng 2025 và Góp ý Đề án ứng dụng CNTT trong Ngành Y tế giai đoạn 2020-2025. Tham dự buổi họp có đại diện lãnh đạo các Vụ/Cục/Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ Y tế.

              Tại cuộc họp, đại diện Cục Công nghệ thông tin đã trình bày về đề án phát triển y tế thông minh giai đoạn 2019-2025. Theo đó mục tiêu chung của đề án là ứng dụng và phát triển công nghệ thông minh trong y tế góp phần xây dựng hệ thống y tế Việt Nam hiện đại, chất lượng, công bằng, hiệu quả và hội nhập quốc tế, giúp người dân dễ dàng tiếp cận, sử dụng các dịch vụ y tế có hiệu quả cao nhất ở mọi lúc, mọi nơi và được bảo vệ chăm sóc, nâng cao sức khỏe liên tục, toàn diện.

              Theo đó, trong thời gian tới Bộ Y tế sẽ tiến hành rà soát, xây dựng, hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật, các tiêu chuẩn, quy chuẩn định mức kinh tế, kỹ thuật; phát triển hạ tầng công nghệ thông tin y tế; xây dựng hệ thống chăm sóc sức khỏe và phòng bệnh thông minh, hệ thống khám chữa bệnh thông minh;  cùng với đó là phát triển nguồn nhân lực, hợp tác quốc tế, thúc đẩy phát triển, tăng cường công tác tuyên truyền và cùng phát triển vận hành Chính phủ điện tử Ngành Y tế.

              Trên cơ sở này, tiến tới không sử dụng giấy tờ tại Cơ quan Bộ Y tế và các đơn vị trong ngành; tăng cường xây dựng triển khai các dịch vụ công trực tuyến của Bộ Y tế kết nối hệ thống một cửa quốc gia, một cửa ASEAN, bảo đảm 50% số dịch vụ công trực tuyến của Bộ Y tế đạt mức 3,4 vào năm 2020, 100% vào năm 2025….

              Cùng với đó là công khai mức độ đánh giá của người dân khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến của Bộ; công khai thông tin đầy đủ trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ theo quy định tại Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ.

              Hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ điện tử của Bộ được kết nối, liên thông qua Trục liên thông văn bản quốc gia phục vụ gửi, nhận văn bản điện tử; 100% văn bản trao đổi giữa các đơn vị trực thuộc Bộ và với các cơ quan, đơn vị ngoài Bộ dưới dạng điện tử; tối thiểu 80% hồ sơ công việc được xử lý trên môi trường mạng. Cùng với đó là xây dựng, “Bệnh viện thông minh” đáp ứng theo mức 6 của thông tư 54/2017/TT-BYT , xây dựng và phát triển các KIOS thông tin tại Bệnh viện, phát triển trí tuệ nhân tạo trong khám chữa bệnh…

              Tại cuộc họp, đại diện Cục CNTT cũng nêu ra các giải pháp, nhiệm vụ để thực hiện Kế hoạch triển khai Nghị quyết. Đại diện Lãnh đạo các Vụ/Cục/ Văn phòng Bộ đã cùng thảo luận và đưa ra các giải pháp cụ thể để triển khai Nghị quyết theo hướng điện tử hóa, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp, góp phần cho sự nghiệp chăm sóc sức khỏe người dân của Ngành Y tế.
                                                                                                                      http://moh.gov.vn

Bình luận