Thông báo - Nội dung ôn tập kỳ xét tuyển viên chức Bệnh viện Phục hồi chức năng Thanh Hóa

Thông báo - Nội dung ôn tập kỳ xét tuyển viên chức Bệnh viện Phục hồi chức năng Thanh Hóa Thực hiện Phương án Số 170/PA-BV ngày 09/8/2019 của Bệnh viện Phục hồi chức năng Thanh Hóa về việc tuyển dụng viên chức năm 2019;  Quyết định số 189/QĐ-BV ngày 11/9/2019 của Giám đốc bệnh viện Phục hồi chức năng Thanh Hóa về việc thành lập Hội đồng xét tuyển viên chức năm 2019. Hội đồng xét tuyển viên chức Bệnh viện Phục hồi chức năng Thanh Hóa thông báo nội dung ôn tập xét tuyển viên chức, cụ thể như trong tệp đính kèm.

https://benhvienphcnthanhhoa.vn/image/catalog/tailieu/On-tap-xet-tuyen.pdf

Bình luận