Bệnh viện Phục hồi chức năng Thanh Hóa tổ chức kỷ niệm ngày Công tác xã hội Việt Nam năm 2019

Ngày 25/3/2019, Bệnh viện Phục hồi chức năng Thanh Hóa đã tổ chức Lễ kỷ niệm “Ngày công tác xã hội Việt Nam”  với chủ đề: “Công tác xã hội Việt Nam: Đổi mới, hội nhập và phát triển”. Tham dự Hội nghị có đại diện Ban Giám đốc, Trưởng các phòng chức năng, Điều dưỡng trưởng và đại diện người bệnh, người nhà người bệnh đến từ các khoa, phòng, trong Bệnh viện.

BSCKII Trịnh Thanh Hải – Giám đốc bệnh viện thay mặt  Lãnh đạo bệnh viện tặng quà cho các bệnh nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

 

Bình luận